top of page
shlomit-tzahi 1.jpg

מחקר

יצירת ההתאמה המושלמת עד לפרטים הקטנים ביותר.

בכל הנוגע לתכנון מוצרים המסייעים לאנשים עם צרכים מיוחדים, יש לבחון כל פרט ופרט. הנחת הנחות מובילה למוצרים לא מספיק טובים. לכן, אנחנו עובדים בתהליך מחקר קפדני, שמאפשר לנו להתקדם מעבר להיבטים הטכניים. בדקנו את התחושות וההתנהלות של הלקוחות שלנו לפני, תוך כדי ואחרי השימוש במוצרים על-מנת לבחון את ההשפעה שיש לסינרים על רווחתם הנפשית והפיזית.

תוצאות המחקר

תוצאות המחקר 

המחקר נערך על סינרים מותאמים בקרב 85 ילדים ב-12 מוקדים שונים: בבתי ספר, גני ילדים וארגונים

שמירה על בגד נקי APRI
Does food enter through the neck opening?
APRI שמירה יל שרוולים נקיים
Do the sleeves get dirty
הגנה מחדירת מזון דרך הצוואר APRI.jpg
Do the clothes stay clean
רמת החיבור בין הילדים לסינר APRI
Are the bibs easy to clean
APRI פרקטי,קל להלביש את הסינר
Are the bibs easy to put on
APRI פרקטי,קל לנקות את הסינר
How do the kids feel about the bibs
APRI יתרונות כללים
Quality, quantity and ease of eating with the bib
שמירה על עצמאות בארוחה  APRI
Increasing independence 
APRI איכות,כמות וקלות האכלה עם הסינר
Other advantages
bottom of page